fbpx
Inflácia a jej vplyv na cenu nehnuteľností

Dátum

Inflácia, ako merateľný nárast úrovne všeobecných cien tovarov a služieb v ekonomike, má výrazný vplyv na rôzne aspekty života a hospodárstva. Jedným z nich je aj trh s nehnuteľnosťami. Ako inflačné tlaky môžu ovplyvniť tento dôležitý sektor?

Vysoká inflácia priniesla so sebou kopec zmien – nárast úrokov na hypotékach, poklesy na trhoch, ale aj začiatok poklesu cien nehnuteľnosti.

Inflácia je bežným javom v hospodárstvach po celom svete, a často je to výsledok rôznych faktorov, vrátane rastu miezd, zmeny dopytu a ponuky alebo politík jednotlivých štátov. Zaujímavé je, že inflácia môže mať rozsiahly dosah na trh s nehnuteľnosťami, čo je oblasť, kde mnohí jednotlivci investujú a hľadajú dlhodobú hodnotu.

Jedným zo spúšťačov vplyvu inflácie na ceny nehnuteľností je zvýšenie nákladov na výstavbu. Keď cena práce a stavebných materiálov rastie, developeri a stavebníci čelia vyšším nákladom na výstavbu nových projektov. Tieto náklady sú následne premietnuté do cien nehnuteľností.

Ďalším hlavným spúšťačom inflácie je stimulačná politika centrálnych bánk v podobe negatívnych úrokových sadzieb. Centrálne banky reagujú na vysokú infláciu postupným zvyšovaním úrokových sadzieb, čo má samozrejme vplyv aj na ceny hypoték. Financovanie už tak drahých nehnuteľností sa môže predražiť.

V minulom roku v dôsledku nárastu základných úrokových sadzieb začali rásť úrokové sadzby na hypotékach. Za rok sa priemerná sadzba na hypotekárnych úveroch v SR zvýšila cca o 3 %. Momentálne je priemerná sadzba približne 4 -5 % p.a. Je pravdepodobné, že sadzby ešte porastú.

Zvyšovaním úrokových sadzieb sa dostupnosť hypoték rapídne zníži, čím dopyt po nehnuteľnostiach klesne. Najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva môžu čeliť obmedzeniam v prístupe k vhodnému bývaniu. Taktiež rekordne zadlžené slovenské domácnosti môžu mať problém so splácaním hypoték s vyššími úrokmi. To zvýši ponuku na trhu s nehnuteľnosťami. Výsledkom tejto kombinácie môže byť ochladenie trhu s nehnuteľnosťami.

V oblasti nájomného bývania môže inflácia ovplyvniť aj ceny nájmov. Majitelia nehnuteľností môžu byť motivovaní zvýšiť nájomné v reakcii na zvyšujúce sa náklady spojené s údržbou a prevádzkou nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosti sa často považujú za bezpečné útočisko pred infláciou. V čase zvýšenej ekonomickej neistoty a inflačných tlakov môže byť trh s nehnuteľnosťami vnímaný ako stabilná a bezpečná oblasť investovania. Investori môžu hľadať nehnuteľnosti ako prostriedok na ochranu svojho kapitálu pred inflačnými rizikami.

Na Slovensku je kúpa nehnuteľnosti jedným z najčastejších spôsobov ochrany hotovosti. Vysoká inflácia a s ňou prichádzajúce vedľajšie efekty však môžu mať značný vplyv na rentabilitu investícií do nehnuteľností a priniesť nečakané ťažkosti pre investorov. Hoci investori môžu vyhľadávať nehnuteľnosti ako formu dlhodobej investície, ktorá môže odolávať inflačným tlakom a poskytovať stabilný návrat z investícií. Mali by však aktívne riadiť svoje portfólio nehnuteľností, reagovať na inflačné trendy a prispôsobovať svoje investičné stratégie podľa aktuálnej ekonomickej situácie a zvážiť diverzifikáciu svojho portfólia nielen medzi rôznymi triedami aktív, ale aj medzi rôznymi oblasťami a typmi nehnuteľností. To môže pomôcť minimalizovať riziko spojené s prípadným poklesom hodnoty nehnuteľností v dôsledku inflácie.

Inflácia a ceny nehnuteľností sú vzájomne prepojené a ich vzťah sa neustále mení v súvislosti s ekonomickými, technologickými a spoločenskými zmenami. S dynamikou trhu a rastom inflačného tlaku môže byť strategické plánovanie investícií do nehnuteľností kľúčové pre dosiahnutie dlhodobej stability a rastu hodnoty. Zohľadnenie múdrych investičných rozhodnutí v čase inflácie môže byť kľúčom k dosiahnutiu dlhodobej finančnej stability a úspechu na trhu s nehnuteľnosťami.

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka oddelenia realitných služieb

Ďalšie
články

Zavolajte nám a naštartujte Vašu novú kariéru