fbpx
Zvolená investičná stratégia v II. pilieri ovplyvní váš dôchodok.

Dátum

Novela Zákona o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) priniesla v roku 2023 viacero zmien. Všetky zmeny budú postupne zavádzané v priebehu tohto roka. Blíži sa termín 31.5.2023 a to je veľmi dôležitý dátum pre jednu z najdôležitejších zmien.

Do tohto dátumu by sa mali sporitelia v II. pilieri rozhodnúť, ako si budú naďalej prispievať na starobné dôchodkové sporenie. Presnejšie, do akých investičných nástrojov budú smerovať ich peniaze. Čo to znamená?

Spomínaná novela rozdelila sporiteľov na tzv. pasívnych sporiteľov, to sú sporitelia, ktorí od roku 2013 (kedy prišlo k zásadnej zmene a presunu drvivej väčšiny sporiteľov do garantovaných dlhopisových fondov) neurobili na svojom starobnom dôchodkovom účte žiadnu zmenu a „ostatných“ sporiteľov. Teda sporiteľov, ktorí buď zmenili svoj fond, zmenili dôchodkovú správcovskú spoločnosť, prípadne ešte sporitelia, ktorí si uzatvorili zmluvu po 1.1.2023.Pasívni sporitelia sú ešte rozdelení podľa roku narodenia.

Pasívnym sporiteľom narodeným od roku 1969 budú finančné prostriedky presunuté do tzv. Predvolenej investičnej stratégie. Ak s tým nesúhlasia, musia do dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaslať písomne nesúhlas s touto zmenou.

Pasívnym sporiteľom narodeným v roku 1968 a skôr zostanú všetky doterajšie prostriedky v garantovanom dlhopisovom fonde a nové príspevky budú poukazované do predvolenej investičnej stratégie. Ak so stratégiou sporiteľ nesúhlasí, musí tento nesúhlas písomne zaslať do dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Sporitelia, ktorí na svojom účte urobili nejakú zmenu, majú možnosť požiadať o zosúladenie svojej investície s Predvolenou investičnou stratégiou. Ak nepožiadajú o zmenu, budú pokračovať s prispievaním bez zmeny.

Ak si sporitelia nepamätajú, v ktorom fonde (alebo fondoch) majú svoje prostriedky, pomôže im výpis s údajmi k 31.12.2022, ktorý dostal každý sporiteľ bude poštou domou, alebo si ho vie pozrieť v elektronickej podobe na svojom osobnom dôchodkovom účte.

Zmena na Predvolenú investičnú stratégiu bude postupná a začne sa 1.7.2023. Každá z dôchodkových správcovských spoločností si zvolila vlastnú stratégiu, ako sa budú prostriedky presúvať.

Napríklad NN dss zvolila „agresívnejšiu“ stratégiu, v ktorej sa v prvých týždňoch presunie až 30% prostriedkov a zvyšných 70 % je rozdelených po 2,5 % mesačne do konca roku 2025. 365.life dss bude presúvať od začiatku 4 % a presun stihne do približne polovice roku 2025. VÚB Generali dss a Uniqa dss budú presúvať až do konca roku 2025 mesačne 3,33 %.

A čo je Predvolená investičná stratégia? Skladá sa z dvoch dôchodkových fondov. Z indexového negarantovaného fondu a z dlhopisového garantovaného fondu.

Sporitelia vo veku do 49 rokov budú mať 100 % hodnoty svojho účtu v indexovom negarantovanom fonde. A od veku 50 rokov, až do odchodu na starobný dôchodok budú prostriedky postupne presúvať každý rok 4 % z indexového negarantovaného fondu do dlhopisového garantovaného fondu. Ak by sporiteľ išiel do dôchodku vo veku 64 rokov, bude sa jeho dôchodkový účet skladať zo 40 % z indexového negarantovaného fondu a 60 % z dlhopisového garantovaného fondu. Zaujímať sa o svoj dôchodok,  sa oplatí.

Pokiaľ sa sporitelia nevedia zorientovať v zmenách, odporúčame obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa.

Ing. Robert Vitkovský, produktový manažér

Ďalšie
články

Zavolajte nám a naštartujte Vašu novú kariéru