fbpx
Ako zabezpečiť nehnuteľnosť počas dovolenky?

Dátum

Ako sa teda vyhnúť prípadným škodám či nepríjemnostiam počas našej neprítomnosti v byte či dome?

Aj Vy sa neviete dočkať oddychu, voľna, či vytúženej dovolenky? Túžite si ju užiť bez stresu a strachu? Odporúčame nenechávať  si všetko na poslednú chvíľu. Náhodná udalosť ako  napr. prasknutá vodovodná hadica alebo  „návšteva“ zlodeja Vám nezničí len dovolenku, ale Vám spôsobia nepríjemnosti.

Ako sa teda vyhnúť prípadným škodám či nepríjemnostiam počas našej neprítomnosti v byte či dome?

V prvom rade by ste mali o  dlhšej neprítomnosti informovať vašich blízkych, prípadne susedov, ktorým dôverujete a dohliadnu na Vašu nehnuteľnosť.  Ak sa niečo stane, hneď Vás kontaktujú a pomôžu s prvotnými procesmi.

Pri neprítomnosti dlhšej ako 2 dni, odporúčam vypnúť prítoku vody a plynu. Je potrebné odstaviť hlavné vypínače vody. Aj malé prasknutie hadičky alebo malý únik plynu Vám či Vašim susedom môže spôsobiť katastrofálne škody. Tak isto  je nutné vypnúť elektrické ističe a tiež spotrebiče ako sú práčka, elektrická  rúra či televízne prijímače. Počas Vašej neprítomnosti by ste mali dôkladne zatvoriť okná a nenechávať ich pootvorené.  

Odporúčam, aby blízki alebo susedia občas navštívili Vašu nehnuteľnosť, vyvetrali, zasvietili, pustili vodu a vybrali poštovú schránku. Je to výborná prevencia. Fotografie na sociálnych sieťach je dobré uverejniť až po Vašom návrate.  

Pri správnom výbere poistenia nehnuteľnosti a domácnosti síce neuvažujete nad dovolenkou, ale nad tým, ako si najlepšie ochrániť svoj majetok pred náhodnými udalosťami a to nielen počas dovolenky.  Pri výbere poistenia sú dôležité tieto parametre:

  1. výber dôležitých rizík – živel, búrky, záplavy, atmosférické zrážky, krupobitie, tiaž snehu, víchrice, ale aj vandalizmus, krádež, požiar, pád lietadla, či pripoistenie skiel.
  2. okrem poistenia nehnuteľnosti odporúčam aj poistenie domácnosti a zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a občianskej zodpovednosti.
  3. nastavenie adekvátnych poistných súm (hodnota nehnuteľnosti ci domácnosti), aby ste sa vyhli náhodnému podpoisteniu či kráteniu plnenia. Pri nehnuteľnostiach sa vychádza pri stanovení poistnej sumy z trhovej ceny nehnuteľnosti alebo z východiskovej sumy zo znaleckého posudku. Hodnotu domácnosti  si stanovujete sami, podľa vybavenia nehnuteľnosti t. j. nábytok, cennosti, oblečenie, biela a čierna technika alebo je možné použiť aj kalkulačky poisťovní. Samozrejme je potrebné dodržať  spôsob zabezpečenia príslušnej nehnuteľnosti podľa všeobecných poistných podmienok poisťovne (VPP).

Nahlásenie poistnej udalosti.

V prípade už v vzniknutej náhodnej udalosti nemusíte panikáriť, že nie ste doma. Každú škodovú udalosť je možné nahlásiť telefonicky alebo  online cez webové rozhranie poisťovne.  Ako pomoc  je pre Vás k dispozícií asistenčná služba, ktorá Vás naviguje ako je potrebné postupovať. Obhliadku a zaznamenanie vzniknutých škôd uskutoční zodpovedný pracovník poisťovne avšak je dobré, aby niekto zdokumentoval tieto škody formou fotografií či videa. 

Samozrejme, že  každá poistka musí byť uhradená, aby ste mali  nárok na využívanie služieb danej poisťovne. Taktiež je potrebné pamätať aj na výluky z poistenia akými sú, napr. škody spôsobené medzi poistenými osobami, škody spôsobené blízkym osobám a osobám, ktoré žijú s poisteným v spoločnej domácnosti, prevádzkou motorového vozidla, nehnuteľnosťou, ktorú poistený užíva protiprávne alebo nehnuteľnosťou, ktorá je s chátraná, neobývaná a neudržiavaná) spôsobenú úmyselne, neplatnú poistnú zmluvu, vozidlá s prideleným evidenčným číslom, zvieratá, okrem domácich a hospodárskych, škody spôsobené povodňou pri menšom ako 10-ročnom maximálnom prietoku vody, regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, nádrží….

Správny výber poistky a prevencia zabezpečenia nehnuteľnosti počas neprítomnosti sú tým správnym riešením. Pri výbere poistky a tiež aj pri likvidácii poistnej udalosti Vám pomôžu finanční konzultanti Broker Consulting.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie

Ďalšie
články

Zavolajte nám a naštartujte Vašu novú kariéru