fbpx
Aké mám možnosti keď v cieľovej destinácii zúri požiar?

Dátum

Aké mám možnosti keď v cieľovej destinácii zúri požiar?

Okrem pomoci z cestovnej kancelárie a z Ministerstva zahraničných vecí SR je možné sa obrátiť na poisťovňu, v ktorej máte cestovné poistenie. Poistné plnenie záleží od toho aké riziká máte v cestovnom poistení kryté.

Pokazená dovolenka

V prípade, ak už ste na dovolenke a v mieste Vášho pobytu zúri požiar. Overte si, či Vaše cestovné poistenie kryje riziká ako prerušenie pobytu alebo poistenie nevyužitej cesty. Často tieto rizika bývajú ako súčasť poistenia storna. Viaceré poisťovne ako dôvod pre poistné plnenie uvádzajú smrť, vážnu chorobu alebo poškodenie majetku v mieste trvalého pobytu. Aby ste mali poistné plnenie aj v prípade požiaru je potrebné, aby ste mali krytie rizika živelných alebo prírodných katastrof v mieste pobytu. To však býva podmienené odporúčaním MZV SR necestovať do danej oblasti.

Nechcem vycestovať do oblasti zasiahnutej požiarom

Podmienkou poistného plnenia je mať poistenie storna, ktoré ako poistnú udalosť kryje aj živelnú udalosť a ak zároveň MZV SR neodporúča cestovať alebo odporúča zvážiť cestu do postihnutej oblasti. Pri tomto poistení nastáva nárok na plnenie ešte pred vycestovaním na dovolenku. Nárokom na poistné plnenie nie je strach vycestovať do oblastí, v ktorých v blízkosti je požiar a MZV SR nedalo odporúčanie necestovať do tejto oblasti. Poistné plnenie zo storna Vám dokáže bežne vrátiť 80% z ceny zaplatenej dovolenky.

Prišiel som o batožinu

Ak máte kvalitné cestovné poistenie jeho súčasťou by malo byť aj poistenie batožiny. Toto riziko bežne kryje poškodenie alebo zničenie batožiny živelnou udalosťou. Od poisťovne by ste tak dostali peniaze na novú batožinu max. do limitu uvedeného na poistnej zmluve. Pozor však na elektroniku, drahé veci a šperky, kde pri týchto veciach býva často obmedzenie krytie (pozri max. limit na vymenované veci v poistnej zmluve).

Na záver

Aj keď vám cestovné poistenie nenahradí pokazenú dovolenku, aspoň dokáže zmierniť finančné straty spôsobené nepredvídateľnou udalosťou ako je napr. požiar. Pred dovolenkou si tak vyberte kvalitné cestovné poistenia so správnym výberom poistených rizík.

Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting pre životné poistenie

*článok neprešiel štylistickou ani gramatickou korektúrou.

Ďalšie
články

Zavolajte nám a naštartujte Vašu novú kariéru