fbpx
Ako ochrániť majetok v prípade živelnej pohromy?

Dátum

Poistenie majetku patrí k najčastejšie uzatváraným poisteniam. Poistenie domu má okrem samostatného domu chrániť aj vedľajšie stavby a oplotenie pozemku. Poistenie bytu by malo kryť aj pivnicu, garáž alebo garážové státie.

Ako si vybrať to správne poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti kryje budovu vrátane stavebných súčasti, vedľajších stavieb, technických a elektronických technológii zabudovaných v budove, vonkajšie prípojky, predmety pevne spojené so zemou napr. fotovoltalické zariadenia. Aby ste sa vyhli podpoisteniu k správnej hodnote nehnuteľnosti sa dopracujete na základe znaleckého posudku. Môžete sa inšpirovať aj  cenami podobných nehnuteľností v lokalite, v ktorej bývate tzv. trhovej cene alebo môžete využiť kalkulačku danej poisťovne. Neodporúčame stanoviť hodnotu nehnuteľnosti len na výšku hypotéky a to z dôvodu, že hodnota nehnuteľnosti môže byť vyššia.

Príklad:

Zoberme si situáciu. Zdedili ste rodinný dom. Poistili ste si ho na výšku hypotéky 100 000 EUR, ktorú ste si zobrali na rekonštrukciu. No prišla nečakaná povodeň, ktorá rodinný dom poškodila a vznikla Vám škoda vo výške 80 000 EUR. Po nahlásení škody poisťovňa zistila, že rodinný dom ma hodnotu 200 000 EUR a je o 50 % podpoistený. V takom prípade má poisťovňa právo uplatniť si  50 % podpoistenie a namiesto plnej škody Vám vyplatí len 40 000 EUR.

Ako si chrániť majetok proti škodám vzniknutých pri najčastejších živelných udalostiach ako sú víchrica, povodeň, krupobitie a pod.?

Pri týchto udalostiach ide totiž o to, že sa poškodí nielen dom, ale aj vnútorný majetok. Preto je potrebné komplexné poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti.

Okrem škôd spôsobených živelnými pohromami stoja za povšimnutie aj ďalšie riziká ako sú vandalizmus, krádež, odcudzenie, prepätie, poistenie skiel či zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti zvyčajne zahŕňajú aj asistenčne služby, ktoré obsahujú služby napr. pomoc pri zablokovaní dverí, technické havárie a pod.

Pri poistení domácnosti sa týka zariadenia domácnosti, zjednodušene povedané, hnuteľné veci ako sú nábytok, spotrebiče, interiérové doplnky a pod.  V takomto prípade je dobré myslieť na riziká atmosférických zrážok, poistenie skiel, škody spôsobené vandalizmom, lúpežou alebo krádežou, či škody spôsobené občianskou zodpovednosťou, ktorá kryje aj škody spôsobené domácimi zvieratami.

Príklad:

Máte byt na najvyššom poschodí (priamo pod strechou). Viete o tom, že byt je poistený v rámci bytovej poistky, tak ste si povedali, že nepotrebujete žiadne ďalšie poistenie. No pri víchrici a prívalových dažďoch Vám zatieklo zo strechy. Došlo k poškodeniu nielen stien, parkiet ale aj vecí vo vašej domácnosti – nábytok, koberce, osobné veci.  No pri riešení škody, ste zistili, že poistka bytového domu nekryje škody spôsobené na veciach vo vašej domácnosti  a tak ste plnenie dostali len za poškodené steny a nie za zničené veci v domácnosti.

Čo získate nastavením správnej poistky?

Ak sa chcete vyhnúť nepredvídaným náhodným škodám ako sú povodeň, víchrica či škody spôsobené ohňom či krupobitím, je potrebné pri poistení nastaviť tie správne poistné sumy, vybrať vhodné riziká krytia a poistiť kompletne celý majetok  to znamená- nehnuteľnosť, domácnosť a zodpovednosť za škodu. Čo tým získate? Hlavne kompletnú ochranu vášho majetku a asistenčnú pomoc pri rôznych problémoch a komplikáciách, ktoré sa môžu stať. Pri výbere poisťovne a poistky  Vám pomôžu špecialisti z Broker Consulting.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie

Ďalšie
články

Zavolajte nám a naštartujte Vašu novú kariéru