fbpx
DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Dátum

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.
Na porovnanie, Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre rok 2024 sa momentálne zvýšil zo sumy 400 eur na 1 200 eur, bez obmedzenia výšky úveru, teda 50 percent sa počíta z celkového objemu zaplatených úrokov za daný rok. Je však možné, že toto schválené znenie nie je poslednou zmenou a budú sa prijímať ďalšie opatrenia…

Kedy má klient nárok na Daňový bonus za zaplatené úroky?

Daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatňuje od roku 2018. Nahradil štátny príspevok na bývanie pre mladých. Nárokovať si ho môže klient po dobu „len“ prvých 5 rokov od poskytnutia úveru.

Podmienky uplatnenia na tento bonus za rok 2023 sú:

  • klient musí mať od 18 do 35 rokov, podmienku veku musí splniť hlavný dlžník aj spoludlžník
  • zmluva na úver na bývanie musí byť uzatvorená od 01.01. 2018 do 31.12.2023
  • dĺžka doby splácania úveru je od 5 do 30 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem rok pred podpisom úverovej zmluvy nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. POZOR zmena! Od 01.01.2024 platí, že sa táto suma zvyšuje na 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku
  • zakladaná nehnuteľnosť je na Slovensku a je určená na bývanie

Ako požiadať o daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023?

Existujú dva spôsoby:

  • ak je klient zamestnancom
  • ak je klient podnikateľom

Ak  je klient zamestnancom tak si  nepodáva sám daňové priznanie za rok 2023, ale uplatní mu ho zamestnávateľ najneskôr do 15.02.2024 v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 , na základe doručeného potvrdenia od banky. Preplatok klientovi príde na účet v apríli vo výplate za marec.

Ak je klient podnikateľ alebo ak chce klient ako zamestnanec podať daňové priznanie sám, priloží potvrdenie od banky k jeho daňovému priznaniu. V tomto roku má na to čas do 2. 4. 2024 (ak požiada o odklad podania daňového priznania, posledný deň je 1. 7. 2024), preplatok môžete očakávať začiatkom mája.

Výpočet príjmu a jeho výška za rok 2023

Veľmi dôležitým parametrom pre uplatnenie Daňového bonusu je priemerná mesačná nominálna mzda. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca v Slovenskej republike sumu 1 304 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 695,20 eura. Táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2023, ak má  klient na zmluve spoludlžníka bavíme sa o dvojnásobku tejto sumy, t. j. 3 390,40 eura.

Napríklad: Daňovník ako dlžník uzatvoril v roku 2023 zmluvu o úvere na bývanie spolu s ďalším spoludlžníkom. Obidvaja spĺňajú podmienku veku.  Priemerný mesačný príjem daňovníka (dlžníka) za rok 2022 bol 1 728 eur. Priemerný mesačný príjem spoludlžníka za rok 2022 bol 824 eur. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na úroky, ak jeho priemerný mesačný príjem za rok 2022 presiahol sumu 1 695,20 eura?

Odpoveď
Áno môže, nakoľko súčet priemerných mesačných príjmov spolu za dlžníka a spoludlžníka nepresiahol sumu 3 390,40 eura (2 x 1 695,20). Súčet ich príjmov predstavuje iba 2 552 eur (1728 + 824), čo je menej ako 3 390,40 eura.
(zdroj online, podpora.financnasprava.sk/)

Banky – potvrdenie o výške zaplatených úrokov

Ak spĺňate podmienky pre získanie daňového bonusu banka Vám vystaví tzv. Potvrdenie o výške zaplatených úrokov. Takéto potvrdenie je vygenerované automaticky do Vášho internet bankingu, mobil bankingu alebo Vám ho banka zašle poštou. Ak náhodou Vám potvrdenie nepríde, vždy sa môžete informovať v samotnej banke na  ktorejkoľvek pobočke. Banka klientom vydá potvrdenie do 30 dní od podania žiadosti, vo väčšine prípadov je to skôr.

Martina Bajusová, produktová manažérka pre úvery

Ďalšie
články

Zavolajte nám a naštartujte Vašu novú kariéru