fbpx
Na čo si dávať pozor pri poistení, ak máte inštalovanú FOTOVOLTIKU?

Dátum

Každý sa snaží šetriť energiu, túži mať lacnejší ohrev vody, v lete využívať klimatizáciu a hlavne platiť čo najmenej za elektrinu. K dispozícii máme slnečné žiarenie, ktoré spôsobuje oteplenie zemegule, ale vieme ho využiť aj na výrobu elektrickej elektriny prostredníctvom solárnej technológie-fotovoltiky.
Fotovoltika je metóda premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Solárne panely vyžívajú veľké podniky, spoločnosti v taktiež aj domácnosti. Solárne kolektory a panely je možné namontovať  takmer na všetky typy strešných krytín (od betónovej či pálenej škridly cez plech a drevený šindeľ až po kompozitné materiály), dokonca aj na zelené strechy. Návratnosť do fotovoltiky pre domácnosti je v priemere cca 10 rokov,  pre firmy 4-6 rokov. Ďalším dôvodom pre investovanie do fotovoltiky práve teraz sú aj dotácie pre fotovoltiku, ktoré sú dostupne na európskej úrovni. Dotácie môžu znížiť náklady na inštaláciu fotovoltickéhoho systému a zrýchliť vašu návratnosť.

POISTENIE FOTOVOLTIKY

V prípade, že sa rozhodujete stať majiteľom alebo už ste majiteľom fotovoltiky, je dôležité ju mať nielen správne namontovanú ale aj poistenú voči náhodným živelným rizikám, požiaru, poškodeniu či skratu, prepätiu.

Ako je to s poistením  po nainštalovaní fotovoltiky?

  • Po namontovaní solárnych panelov hodnota nehnuteľnosti vzrastie. Preto o túto hodnotu celého fotovoltického systému by sa mala navýšiť  aj poistná suma na nehnuteľnosť. Neobávajte sa astronomického navýšenia poistného. Práve naopak, cena ročného poistného sa zvýši v priemere len o cca 8 eur.
Príklady ročného poistného poistenia nehnuteľnosti
  • Umiestnenie a montáž fotovoltiky sú kľúčové. V prípade umiestnenia  na  rodinný dom poisťovňa fotovoltiku považuje za stavebnú súčasť nehnuteľnosti. No v prípade umiestnenia na vedľajšiu stavbu, poisťovňa v prípade náhodnej udalosti bude vychádzať z poistných podmienok vedľajších stavieb. Preto si overte aktuálne poistenie nehnuteľnosti a vedľajšej stavby.
  • Rozsah poistného krytia a riziká. Samozrejme už pri výbere poistného riziká treba dbať na rozsah poistných rizík. Okrem štandardných živelných rizík, ako je napr. požiar, úder blesku, atmosférické zrážky, tiaž snehu, námrazy, pád stromov alebo stožiarov, poistenie by malo obsahovať aj ďalšie riziká: poškodenie, odcudzenie, poistenie elektronického zariadenia ako skrat, prepätie. Pri technických rizikách hrá dôležitú úlohu ukazovateľ limit plnenia.  Niektoré poisťovne majú fixný limit plnenia (napr. 1 000 eur ) a niektoré majú percentuálne plnenie aj do 100 % z poistnej sumy.
  • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Samotná fotovoltika môže spôsobiť požiar. No takáto udalosť môže zapríčiniť škody aj susediacim nehnuteľnostiam. a pozemkom. No a to sú výdavky navyše. Tieto výdavky pokryje poistenie zodpovednosti za škody spôsobené z vlastníctva nehnuteľnosti.

TIP: Po nainštalovaní fotovoltiky odporúčam upraviť poistné sumy a riziká v existujúcej zmluve. V prípade neexistujúceho poistenia uzatvoriť nové poistenie s komplexným balíkom krytia. Poistenie si môžete dojednať aj sami  online  na našej webovej stránke alebo nám zavolajte na kontakty uvedené na našej webovej stránke aby sme Vám pomohli s výberom vhodného poistenia.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie

Ďalšie
články

Zavolajte nám a naštartujte Vašu novú kariéru